Låt-SM

Sveriges spelmanslåt, även kallad Låt-SM är en kompositionstävling för låtar i svensk folkmusiktradition.

Nu är domarna klara!

Vi har återigen 3 superdomare i tävlingen!

Johanna Karlsson

Förra årets vinnare i Låt-SM.

JohannaHon är numera bosatt i Stockholm, kommer från Hälsingland, där hon har sin musikaliska grund. Hon blev riksspeleman 2010 och har gått en kandidatutbildning och en masterutbildning i svensk folkmusik på kungliga musikhögskolan i Stockholm. Johanna medverkar i trion Limbohofvet tillsammans med Emma Ahlberg och Lena Jonsson och i trion HomeCraft tillsammans med Emma Härdelin och Johannes Berndalen

 

 

 

Thuva Härdelin

Thuva

Thuva behöver ingen närmare presentation. Hon deltog som domare redan förra året, 2015. Hon har en enorm folkmusikalisk bredd. å här beskriver hon sig själv.

”Traditionsbärare och nutida folkmusiker, hand i hand. Med avstamp i min barndoms musik, där jag hämtar kraft. Identiteten som spelman och traditionsbärare är en viktig vän att luta sig på när jag prövar mitt musicerande i nya sammanhang och med musiker från andra traditioner och kulturer. Alltid blicka framåt mot nya mål – dit jag tar med mig det jag kommer från och det jag kommer med, det är åtminstone min vilja.”

Peter ”Puma” Hedlund.

Puma
Peter har sina rötter i den Uppländska nyckelharpstraditionen. Han är dubbel världsmästare på nyckelharpa och ses som en världsartist som turnerat och även utbildat på många håll runt i världen. Han har spelat in ett flertal plattor, medverkat i radio och TV mm sedan tidigt 70-tal. 1975 blev han riksspelman och på 100-årsjubiléet 2010 fick han Zornmärket i guld. Bland tidigare spelkamrater kan vi nämna Uppländska legendarer som Erik Sahlström, Ceylon Wallin, och Viksta-Lasse. Numera bor Peter i Iste, Vallsta.

I år avgörs finalen, liksom de senaste åren, på Gränsforsstämman i Bergsjö. Nytt för i år är dock att stämman flyttats en halv vecka tidigare. Vi börjar nu tisdagskvällen den 12 juli. Vid midnatt framförs vårt traditionella Näckkallspel. Det är visserligen inte torsdagskväll men ån:s alla näckar har lovat att ställa upp igen.

På onsdagen den 13 Juli är Låt-SM-finalen vårt huvudnummer. De 10 finalisterna spelar upp för publik och jury med start kl 13. Kl. 18 presenteras sedan pristagarna och deras låtar. Vi brukar börja med ”Publikens pris” för att sedan ta trean – tvåan och till sist vinnaren.

Några viktiga datum:

Tisdagen den 7 Juni = sista inlämningsdag.

Tisdagen den 28 Juni meddelar vi finalisterna och publicerar deras namn.

Tisdagen den 12 Juli börjar Gränsforsstämman

Onsdagen den 13 Juli kl 13:00 börjar Finalen. Kl 18 presenteras pristagarna.

Här finns allt du behöver för att deltaga i tävlingen.

Ladda hem.

Låttavlingsregler

Låtanmälan PDF-fil

Låtanmälan Exelfil

 

Titta och lyssna även på våra historiska sidor, vi lägger vi in tidigare årgångar efter hand.

 

 

Om tävlingen

Tävlingen arrangeras av Nordanstigs Spelmanslag i samarbete med Hälsinglands Spelmansförbund och Gränsforsstämman. Syftet är att stimulera nykomponeradet av spelmanslåtar i den svenska låttraditionen och att bredda den levande traditionen.
Inkomna bidrag bedöms av en jury bestående av tre personer med stort folkmusikaliskt kunnande. En av domarna utses av Svenskt visarkiv de övriga av Nordanstigs Spelmanslag. Jurymedlemmarnas namn anslås här på tävlingens hemsida så fort de är utsedda.
Först några hållpunkter i almanackan:
Sista inlämningsdag; Tisdagen den 7 juni 2016  

Anmälningsavgift; 200 kr/bidrag (på vårt konto BG 5389-6700 senast 7 juni).
Finalisterna meddelas och offentliggörs; Tisdagen den 28 juni.
Final; Onsdagen den 13 juli på Gränsforsstämman.

Priserna i tävlingen är:
1:a pris 10.000 kronor.    Sponsor = Nordanstigs Kommun
2:a pris   5.000 kronor.    Sponsor = Iggesund Paperboard AB
3:e pris   2.000 kronor.    Sponsor = Gränsfors företagare
Publikens pris 2.000 kronor+?      Sponsor = Studieförbundet Bilda som utmanar publiken att skänka lika mycket.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren
Samtliga finalister erhåller diplom och Låt-SM-märke.
Tävlingsbidrag inkl. ifylld anmälningsblankett skickas till:

Staffan Berg, Hårte 131, 820 76 JÄTTENDAL Eller som ljudfil till: staffan@lat-sm.se.
Tekniska data
Låten kan vara inspelad på kassett, minidisk, CD eller via dator. Dataformat förutom audio-CD kan vara t.ex. .wav eller .mp3. Mailade bidrag, helst som .mp3.
Vid oklarheter, kontakta låtmottagaren Staffan Berg via mail eller på telefon 070-211 09 74.
Det går bra att ha flera bidrag på samma band/skiva om de är ordentligt märkta.Om du vill ha tillbaka din originalinspelning, bifoga frimärke + ev. kuvert.

Tävlingsregler

 • Tävlingen avser endast nykomponerade låtar som ej tidigare utgivits eller registrerats så att det medför ytterligare kostnader för arrangören. Sådan kostnad kommer i så fall att debiteras den tävlande.
 • Låten får inte heller vara publicerad t.ex. på internet eller offentligt framförd på ett sådant sätt att den kunnat höras av våra domare, om de rapporterar sådant jäv diskvalificeras låten.
 • Låten anses som anmäld till tävlingen när anmälningsavgiften på 200 kronor per låt registrerats på spelmanslagets Bankgirokonto  5389-6700. Juryn utser ca 10 finalister som meddelas senast två veckor före finalen.
 • Alla akustiska instrument är tillåtna. Ej el-förstärkta, vi har ljudanläggning som kan förstärka ljudsvaga instrument, t.ex. munspel.
 • Vi kan av praktiska skäl inte hålla med instrument (t.ex. piano).
 • Melodin ska klart framgå av inspelningen, den får inte dränkas i arrangemanget.
 • Namn och uppgifter på kompositör och låt skrivs in på anmälningsblanketten. Juryn får anonyma låtar på CD/mp3 för att kunna göra en neutral bedömning och uttagning av finaldeltagarna. Nyckeln till kompositörerna förvaras av låtmottagaren.
 • Uppspelning av de ca tio finalisterna med ev. medmusikanter sker på finaldagen inför jury och publik. De tre (fyra) slutliga pristagarna presenteras från Scenen senare under dagen.
 • Final-låtarnas kompositörer skall framföra sina kompositioner under finalen för att kvalificera sig för något av priserna. (Undantag; vid akut sjukdom el. motsv. kan tänkt medmusikant ersätta, detta avgörs av tävlingsledningen.)
 • Låten ska framföras av kompositören samt om så önskas med max 4 medmusikanter
 • Domarna enas om den slutgiltiga prislistan efter finaluppspelningarna. Vid bedömningen kommer juryn att ta hänsyn till låtens helhetsintryck, känsla och originalitet samt dess anknytning till den svenska låttraditionen.
 • Vi har ingen begränsning på antal inlämnade bidrag men samma kompositör får med max 2 bidrag i finalen.
 • Alla spelmän/kompositörer är välkomna att deltaga i tävlingen förutom domare och tävlingsledning (Staffan Berg).
 • Publiken röstar fram sin egen vinnare i Publikens Pris.
 • Spelmanslaget förbehåller sig rätten att dokumentera, spela in finalisternas framträdanden. Deltagare och lagmedlemmar får inspelningarna till självkostnadspris. Smakprov på låtarna kommer även att publiceras på spelmanslagets hemsida.
 • Tävlingsmaterialet arkiveras av Svenskt visarkiv.

Välkommen med ditt bidrag !!!!

Kommentera